Integritetspolicy

DATASKYDD

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den ansvarige

1.1 Vi är glada över att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. I det följande informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med.

1.2 Den person som är ansvarig för databehandling på denna webbplats enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är Bernd Zimmermann, Silberpfeil, Hüxstraße 41, 23552 Lübeck, Tyskland, Tel.: +4945176035 , e-post: office@silberpfeil-luebeck. de . Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.3 Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till ansvarig person), använder denna webbplats en SSL eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom teckensträngen "https://" och låssymbolen i din webbläsares rad.

2) Datainsamling när du besöker vår webbplats

Om du endast använder vår webbplats i informationssyfte, det vill säga om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in data som din webbläsare överför till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in ​​följande data som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

 • Vår besökta hemsida
 • Datum och tid vid tidpunkten för åtkomst
 • Mängden data som skickas i byte
 • Källa/referens från vilken du kom till sidan
 • Webbläsare används
 • Operativsystem som används
 • IP-adress som används (vid behov: i anonym form)

Behandlingen sker i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Letter f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att i efterhand kontrollera serverloggfilerna om det finns konkreta indikationer på olaglig användning.

3) Hosting & Content Delivery Network

Värd av Shopify
Vi använder butikssystemet hos tjänsteleverantören Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2:a våningen, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland ("Shopify") i syfte att vara värd och visa onlinebutiken på basis av av en behandling för vår räkning. All data som samlas in på vår webbplats behandlas på Shopifys servrar. Som en del av de tidigare nämnda Shopify-tjänsterna kan data också behandlas som en del av vidare bearbetning på uppdrag av Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) ) Inc. eller Shopify (USA) Inc. I fallet med överföring av data till Shopify Inc. i Kanada garanteras lämplig nivå av dataskydd av Europeiska kommissionens beslut om lämplighet. Ytterligare information om Shopifys dataskydd finns på följande webbplats: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Ytterligare bearbetning på andra servrar än Shopifys nämnda ovan sker endast inom den omfattning som kommuniceras nedan.

4) kakor

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi cookies, det vill säga små textfiler som lagras på din slutenhet. Vissa av dessa cookies raderas automatiskt efter att webbläsaren stängts (så kallade "sessionscookies"), några av dessa cookies finns kvar på din slutenhet under en längre tid och gör det möjligt att spara sidinställningar (så kallade "beständiga cookies") ”). I det senare fallet hittar du lagringstiden i översikten över cookieinställningarna i din webbläsare.
Om personuppgifter också behandlas av individuella cookies som används av oss, sker behandlingen i enlighet med artikel 6 (1) (b) GDPR antingen för genomförandet av kontraktet, i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR i händelsen att samtycke har givits eller i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR för att skydda våra legitima intressen i bästa möjliga funktionalitet av webbplatsen och en kundvänlig och effektiv design av webbplatsbesöket.
Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och kan individuellt bestämma om du vill acceptera dem eller utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller i allmänhet.
Observera att om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats begränsas.

5) Kontakt

Vid kontakt med oss ​​(t.ex. via kontaktformulär eller e-post) behandlas personuppgifter – uteslutande i syfte att behandla och besvara din begäran och endast i den utsträckning som krävs för detta. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse av att svara på din begäran i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR. Om din kontakt är inriktad på ett kontrakt är den ytterligare rättsliga grunden för behandling artikel 6 (1) (b) GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas om det av omständigheterna kan utläsas att de aktuella fakta är slutgiltigt klarlagda och under förutsättning att det inte finns några lagliga lagringsförpliktelser som talar emot det.

6) Användning av kunddata för direktmarknadsföring

6.1 Prenumerera på vårt nyhetsbrev via e-post

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev via e-post kommer vi regelbundet att skicka dig information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Att tillhandahålla ytterligare uppgifter är frivilligt och används för att kunna vända sig till dig personligen. Vi använder det så kallade dubbelopt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrevet, vilket säkerställer att du endast får nyhetsbrevet om du uttryckligen har bekräftat ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet genom att klicka på en verifieringslänk som skickas till den angivna e-postadressen

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR. Vi lagrar din IP-adress som angivits av Internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registrering för att vid ett senare tillfälle kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter vi samlar in när vi registrerar oss för nyhetsbrevet används strikt för det avsedda syftet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via länken som anges för detta ändamål i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till ovanstående ansvarig. Efter att du har avslutat prenumerationen kommer din e-postadress att raderas från vår distributionslista för nyhetsbrev omedelbart, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilka vi kommer att informera dig i denna deklaration.

5) Kontakt

Vid kontakt med oss ​​(t.ex. via kontaktformulär eller e-post) behandlas personuppgifter – uteslutande i syfte att behandla och besvara din begäran och endast i den utsträckning som krävs för detta. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse av att svara på din begäran i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR. Om din kontakt är inriktad på ett kontrakt är den ytterligare rättsliga grunden för behandling artikel 6 (1) (b) GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas om det av omständigheterna kan utläsas att de aktuella fakta är slutgiltigt klarlagda och under förutsättning att det inte finns några lagliga lagringsförpliktelser som talar emot det.

6) Användning av kunddata för direktmarknadsföring

6.1 Prenumerera på vårt nyhetsbrev via e-post

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev via e-post kommer vi regelbundet att skicka dig information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Att tillhandahålla ytterligare uppgifter är frivilligt och används för att kunna vända sig till dig personligen. Vi använder det så kallade dubbelopt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrevet, vilket säkerställer att du endast får nyhetsbrevet om du uttryckligen har bekräftat ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet genom att klicka på en verifieringslänk som skickas till den angivna e-postadressen

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR. Vi lagrar din IP-adress som angivits av Internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registrering för att vid ett senare tillfälle kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter vi samlar in när vi registrerar oss för nyhetsbrevet används strikt för det avsedda syftet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via länken som anges för detta ändamål i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till ovanstående ansvarig. Efter att du har avslutat prenumerationen kommer din e-postadress att raderas från vår distributionslista för nyhetsbrev omedelbart, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilka vi kommer att informera dig i denna deklaration.

6.2 - Utskick av nyhetsbrev via rapidmail
Vårt e-postnyhetsbrev skickas via den tekniska tjänsteleverantören rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg ("rapidmail"), till vilken vi vidarebefordrar de uppgifter du angav när du registrerade dig för nyhetsbrevet. Denna överföring sker i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR och tjänar vårt berättigade intresse av att använda ett effektivt, säkert och användarvänligt nyhetsbrevssystem. Uppgifterna du anger för att prenumerera på nyhetsbrevet (t.ex. e-postadress) kommer att lagras på rapidmail-servrarna i Tyskland.
rapidmail använder denna information för att skicka och statistiskt utvärdera nyhetsbrevet å våra vägnar. För utvärderingen innehåller de e-postmeddelanden som skickas så kallade web beacons eller spårningspixlar, som representerar en-pixel bildfiler som lagras på vår webbplats. På så sätt kan man avgöra om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar som har klickats på. Med hjälp av så kallad konverteringsspårning kan det även analyseras om en tidigare definierad åtgärd (t.ex. köp av en produkt på vår hemsida) skett efter att man klickat på länken i nyhetsbrevet. Teknisk information registreras också (t.ex. tidpunkt för hämtning, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Uppgifterna samlas uteslutande in i pseudonymiserad form och är inte kopplade till dina andra personuppgifter; direkt personlig referens är utesluten. Dessa uppgifter används uteslutande för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att bättre anpassa framtida nyhetsbrev till mottagarnas intressen.
Om du vill invända mot dataanalysen för statistisk utvärdering måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet.
Vi har slutit ett orderhanteringsavtal med rapidmail, där vi ålägger rapidmail att skydda våra kunders data och inte vidarebefordra dem till tredje part.
Mer information om rapidmails dataskydd finns i rapidmails dataskyddsförklaring: https://www.rapidmail.de/datenschutz

7) Databehandling för orderhantering

7.1 I den mån det är nödvändigt för genomförandet av avtalet för leverans- och betalningssyften, kommer de personuppgifter som samlats in av oss att vidarebefordras till det beställda transportföretaget och den beställda banken i enlighet med artikel 6.1 lit b GDPR.

Om vi ​​är skyldiga dig uppdateringar för varor med digitala inslag eller för digitala produkter på basis av ett motsvarande avtal, behandlar vi de kontaktuppgifter du lämnar vid beställning (namn, adress, e-postadress) för att informera dig inom ramen för våra juridiska informationsskyldigheter i enlighet med artikel 6 para 1 lit c GDPR via en lämplig kommunikationskanal (t.ex. per post eller e-post) om kommande uppdateringar inom den period som lagen föreskriver. Dina kontaktuppgifter kommer att användas strikt öronmärkta för meddelanden om uppdateringar som är skyldiga av oss och kommer endast att behandlas av oss för detta ändamål i den utsträckning det är nödvändigt för informationen i fråga.

För att behandla din beställning samarbetar vi även med följande tjänsteleverantör(er), som stödjer oss helt eller delvis i genomförandet av ingångna avtal. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.

7.2 Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänster)

-Paypal
Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal, vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hädanefter "PayPal"), fortsätt. Överföringen sker i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit b GDPR och endast i den mån detta är nödvändigt för betalningshanteringen.
PayPal förbehåller sig rätten att utföra en kreditkontroll för betalningsmetodens kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal. För detta ändamål kan dina betalningsuppgifter vidarebefordras till kreditupplysningsföretag i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR på grundval av PayPals berättigade intresse av att fastställa din solvens. Resultatet av kreditprövningen i förhållande till den statistiska sannolikheten för betalningsanmärkning används av PayPal i syfte att bestämma om respektive betalningsmetod ska tillhandahållas. Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). Såvitt poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen, är de baserade på en vetenskapligt erkänd matematisk-statistisk process. Bland annat, men inte uteslutande, ingår adressuppgifter i beräkningen av poängvärdena. Ytterligare dataskyddsinformation, inklusive information om de kreditinstitut som används, finns i PayPals dataskyddsdeklaration: https://www.paypal. com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering.
- Shopify Payments
Vi använder betaltjänstleverantören "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds av betaltjänstleverantören Shopify Payments kommer betalningen att behandlas av den tekniska tjänsten leverantör Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, till vilken vi skickar informationen du angav under beställningsprocessen tillsammans med informationen om din beställning (namn, adress, kontonummer, bankkod) , kreditkortsnummer om tillämpligt, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med artikel 6 (1) (b) GDPR. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med Stripe Payments Europe Ltd. och endast i den mån det är nödvändigt för detta. Du kan hitta mer information om Shopify Payments dataskydd på följande internetadress: https://www. shopify.com/legal/privacy .
Dataskyddsinformation om Stripe Payments Europe Ltd. finns här: https://stripe.com/de/privacy
- Ränder

Om du väljer en betalningsmetod från betaltjänstleverantören Stripe kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, dit vi skickar informationen du lämnade under beställningsprocessen tillsammans med informationen om din beställning (namn, adress, kontonummer, sorteringskod, eventuellt kreditkortsnummer, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med artikel 6 Stycke 1 Bokstav b GDPR. Du hittar mer information om Stripes dataskydd på webbadressen https://stripe.com/de/privacy#translation .
Stripe förbehåller sig rätten att utföra en kreditprövning baserad på matematisk-statistiska procedurer för att skydda det berättigade intresset av att fastställa användarens solvens. Stripe kan komma att överföra de personuppgifter som krävs för en kreditprövning och som tas emot som en del av betalningshanteringen till utvalda kreditupplysningsföretag, som Stripe lämnar ut till användare på begäran. Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). Såvitt poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen, är de baserade på en vetenskapligt erkänd matematisk-statistisk process. Bland annat, men inte uteslutande, ingår adressuppgifter i beräkningen av poängvärdena. Stripe använder resultatet av kreditprövningen i förhållande till den statistiska sannolikheten för utebliven betalning i syfte att avgöra om den valda betalningsmetoden ska användas.
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till Stripe eller de anlitade kreditupplysningarna.
Stripe kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering.

8) Online marknadsföring

Facebook Pixel för att skapa anpassade målgrupper (med Cookie Consent Tool)
Inom vårt onlineerbjudande används den så kallade "Facebook Pixel" från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland ("Facebook").

Om en användare klickar på en annons placerad av oss, som spelas upp på Facebook, läggs webbadressen till vår länkade sida till av Facebook Pixel. Om vår webbplats tillåter att data delas med Facebook via pixlar, skrivs denna URL-parameter till användarens webbläsare via en cookie, som vår länkade webbplats ställer in själv. Denna cookie läses sedan av Facebook Pixel och gör det möjligt att vidarebefordra data till Facebook.
Med hjälp av Facebook-pixeln kan Facebook å ena sidan avgöra besökarna av vårt onlineerbjudande som målgrupp för visning av annonser (så kallade "Facebook-annonser"). Följaktligen använder vi Facebook-pixeln för att endast visa de Facebook-annonser vi har placerat för de Facebook-användare som också har visat intresse för vårt onlineerbjudande eller som har vissa egenskaper (t. webbplatser bestäms), som vi överför till Facebook (så kallade "anpassade målgrupper"). Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi också säkerställa att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intressen och inte är irriterande. Detta tillåter oss att ytterligare utvärdera effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att förstå huruvida användare omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad "konvertering").
Uppgifterna som samlas in är anonyma för oss, så vi kan inte dra några slutsatser om användarens identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas dock av Facebook så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål i enlighet med Facebooks riktlinjer för dataanvändning ( https://www.facebook.com /om/integritet/ ). Uppgifterna kan göra det möjligt för Facebook och dess partners att placera annonser på och utanför Facebook.
Databehandlingen i samband med användningen av Facebook-pixeln kommer endast att ske om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6(1)(a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.

9) Webbplatsfunktioner

Bästa valutaomvandlare
Den här webbplatsen använder tjänsten Bästa valutaomvandlare som tillhandahålls av Grizzly Apps SRL, 7 Muresului Street, Bloc E23, Scara B, Apartament 15, Brasov, Rumänien ("Bästa valutaomvandlaren"). Baserat på vårt berättigade intresse av att visa priser i den lokala valutan på din plats, samlar Best Currency Converter din IP-adress i enlighet med Art. IP-adressen lagras inte permanent. Dessutom, efter den första valutajusteringen, ställer Best Currency Converter in en funktionell cookie i webbläsaren på din slutenhet för att spara valutainställningen under en session. I slutet av denna session raderas cookien automatiskt.
För mer information om Best Currency Converters sekretesspolicy, besök https://currency.grizzlyapps.com/privacy-policy

10) Den registrerades rättigheter

10.1 Den tillämpliga dataskyddslagstiftningen ger dig följande registrerade rättigheter (rätt till information och ingripanderätt) gentemot den person som är ansvarig med avseende på behandlingen av dina personuppgifter, varvid hänvisning görs till den rättsliga grund som ges för respektive träningskrav:

 • Rätt till information enligt artikel 15 GDPR;
 • Rätt till rättelse enligt artikel 16 GDPR;
 • Rätt till radering enligt artikel 17 GDPR;
 • Rätt till begränsning av behandling i enlighet med artikel 18 GDPR;
 • Rätt till information enligt artikel 19 GDPR;
 • Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR;
 • Rätt att återkalla beviljat samtycke i enlighet med artikel 7, paragraf 3 GDPR;
 • Rätt att klaga enligt artikel 77 GDPR.

10.2 RÄTT ATT INKOMST

10.2 RÄTT ATT INKOMST

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER PÅ GRUND AV EN AVVÄGNING AV INTRESSEN I VÅRA TIDIGARE LÄGITIMA INTRESSEN, HAR DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT INvända MOT DENNA BEHANDLING AV SKÄL SOM HELST FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION.
OM DU UTÖVER DIN RÄTT ATT INKOMST KOMMER VI AVBRYTA BEHANDLING AV DATA. YTTERLIGARE BEHANDLING FÖRSTÅR ​​DOCK RESERVERAD OM VI KAN BEVISA OMFATTANDE SKÄL TILL BEHANDLING SOM ÅSTIGER DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN GÄLLER FÖR CERTIFIERING ELLER LÄKEMEDELSBEHANDLING.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS FÖR DIREKTA REKLAMISKA SYFTEN HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST MÄNTA MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SYFTEN MED SÅDAN REKLAM. DU KAN INvända SOM BESKRIVS Ovan.

OM DU UTÖVER DIN RÄTT ATT INKOMMA, KOMMER VI AVBRYTA BEHANDLING AV DATA I DIREKTMARKNADSFÖRINGSSYFTEN.

11) Varaktighet för lagring av personuppgifter

Varaktigheten av lagringen av personuppgifter baseras på respektive rättslig grund, behandlingssyftet och - om det är relevant - även baserat på respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. kommersiella och skattemässiga lagringsperioder).

Vid behandling av personuppgifter på grundval av ett uttryckligt samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit a GDPR, lagras dessa uppgifter tills den berörda personen återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringsperioder för uppgifter som behandlas som en del av juridiska eller liknande skyldigheter på grundval av artikel 6.1 (b) GDPR, kommer dessa uppgifter rutinmässigt att raderas efter att lagringstiden har löpt ut, förutsatt att det inte är längre krävs för att uppfylla eller initiera ett kontrakt och/eller vi har inget legitimt intresse av ytterligare lagring.

När personuppgifter behandlas på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR, lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt att göra invändningar enligt artikel 21 (1) GDPR, såvida vi inte kan tillhandahålla tvingande skäl värdiga skydd för behandling som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller så tjänar behandlingen till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vid behandling av personuppgifter i syfte för direktreklam på grundval av artikel 6 punkt 1 lit f GDPR, lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt att invända enligt artikel 21 punkt 2 GDPR.

Om inte annat anges i den övriga informationen i denna förklaring om specifika behandlingssituationer, kommer lagrade personuppgifter att raderas när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.